Als onzekerheid
je wil verblinden

Hulpvragen

Je kunt het gevoel hebben in een doolhof te lopen door één of meerdere van de volgende zaken:

 • Het hebben van weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld (onzekerheid)
 • Het niet goed weten wie je echt bent, wat je ware identiteit is
 • Het meegemaakt hebben van nare / traumatische situaties
 • Het moeilijk vinden om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden / eenzaamheid
 • Het moeilijk vinden om met gezag en autoriteit om te gaan
 • Het verlies van een waardevol iemand, omgaan met rouw
 • Het niet goed kunnen uiten van gevoelens zoals: boosheid, verdriet en angst
 • Het hebben van stress en niet weten hoe er mee om te gaan
 • Het hebben van angst / paniek
 

Methodieken

Om je te helpen de uitgang van je doolhof te vinden maak ik gebruik van:

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie.

Begrippen die hierbij horen zijn:

Ik ben oké, jij bent oké
Drivers en stoppers
Dramadriehoek
Basisovertuiging

 

 

Beeldcommunicatie

In ons dagelijks leven doe je dingen bewust, maar nog veel meer vanuit ons onderbewuste. Dit onderbewustzijn kan naar boven komen door het gebruik van beelden. Verbeelding heeft veel te maken met die onderstroom die in je zit. Die onderstroom ben je niet heel bewust, maar hij is er wel. Om dit naar boven te krijgen, gebruik ik onder andere Playmobil en dierfiguren.

 

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een ervaringstherapie. Gestalttherapie is gericht op wat je ervaart in je lichaam. Je ervaart via je zintuigen. Ons lichaam vertelt ons iets over onze behoeftes/verlangens. Het hier en nu is belangrijk in de Gestalttherapie. Je kunt niets uit het verleden veranderen. Je moet daar in het nu mee aan de gang. In spreekwoorden wordt wel veel aandacht gegeven aan wat er in het lichaam speelt. Bijvoorbeeld: ik heb een brok in mijn keel en er zit een band om m’n hoofd.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Je bepaalt voor het grootste gedeelte zelf of en in hoeverre je onder problemen gebukt gaan. Een ongezonde irrationele kijk vergroot de moeilijkheden alleen maar en daardoor kom je niet toe aan het bedenken van oplossingen. Bij RET denk je na over jouw beleving van de werkelijkheid met behulp van het ABC-schema.

 • A staat voor Activerende gebeurtenissen (feiten).
 • B staat voor Beliefs (je opvattingen).
 • C staat voor Consequenties.

Dit kan ook met behulp van 5 G’s:

 • Gebeurtenis
 • Gedachten
 • Gevoelens
 • Gedrag
 • Gevolgen
 

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

De letters ACT staan voor:

 • Accept, aanvaard je gedachten en gevoelens, en wees aanwezig.
 • Choose, kies een door waarden geleide richting.
 • Take action, onderneem actie

Brainblocks (vanaf januari 2021)

Brain Blocks is praktisch gezien een doos met blokjes, bollen, sheets, cilinders en staafjes. Ook zitten er twee grote afbeeldingen van twee ‘hoofden’ in. De bedoeling is dat je door middel van deze materialen ‘beelden’ kunt maken van een bepaald moment of een bepaalde ervaring. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘Het moment dat je hoofd vol zit’, of; ‘Het moment dat iemand iets naars tegen je zegt’, of; ‘Het moment dat je bang bent het fout te doen’. Dit beeld geeft weer hoe jij het ervaren hebt. Vervolgens gaan we samen naar jouw beeld kijken. Door te kijken en te vertellen wat je hebt neergelegd sta je stil bij jouw ervaring. Hierdoor krijg je inzicht in je eigen manier van denken en je eigen gevoel.